Uncategorized

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TIỀN TỆ VÀ THUẾ KHI NHẬP CƯ CANADA

Khách quốc tế đến Canada (không phải công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân Hoa Kỳ) phải mang hộ chiếu hợp lệ để được nhập cư Canada.Tất cả những du khách khác nên liên lạc với lãnh sự quán hoặc đại sứ quán Canada để tìm hiểu những giấy tờ …